PROMOCJE CZASOWE

Newsletter
Subskrybenci Newslettera otrzymują specjalne zniżki i oferty, może warto się zapisać?
Sprawdź swój email, aby potwierdzić chęć zapisu do newslettera. Jeśli nie widzisz wiadomości - sprawdź folder SPAM.

Regulamin

Dokument, który masz przed oczami, czyli Regulamin The Herrings Coffee Company (Regulamin) określa wszystkie prawa i obowiązki związane z zakupem naszych produktów za pośrednictwem strony herrings.pl (Platforma lub Sklep)

Miejscami musieliśmy użyć formalnego, prawniczego języka, aby działać w zgodzie z przepisami. Wybacz, my też tego nie lubimy. Jeśli coś pozostanie dla ciebie niejasne, napisz do nas na office@herrings.pl, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 


 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep działający pod adresem herrings.pl jest własnością spółki DH Coffee Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, 90-125 Narutowicza 39/3U, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863786, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 725-23-03-293, REGON: 387233106, kapitał zakładowy 5000 zł.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.

§2 DEFINICJE

 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 • Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczna jest lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta
 • Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz U z 2002 r Nr 144 poz 1204 ze zm.)
 • Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Klientów, prawa Klientów i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://herrings.pl/polityka-prywatnosci
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 • Regulamin – niniejszy dokument
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach Klienta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Klientów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów
 • Sklep/Platforma – sklep internetowy prowadzony przez The Herrings pod adresem https://herrings.pl
 • The Herrings / Usługodawca - DH Coffee Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, 90-125 Narutowicza 39/3U, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863786, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 725-23-03-293, REGON: 387233106, kapitał zakładowy 5000 zł
 • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a The Herrings

§3 WARUNKI OGÓLNE

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta za pomocą Platformy jest równoznaczne z zawarciem Umowy oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa zawarta jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 4. Wszystkie ceny przedstawione na Platformie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są kwotami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, jednak The Herrings zastrzega sobie prawo do nie pobierania od Klientów tej płatności i pokrycia jej z własnych środków. Fakt ten będzie jasno wskazany na etapie potwierdzania Zamówienia
 6. Każde Zamówienie udokumentowane jest poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta:
  1. Potwierdzenia zamówienia – wskazanie wszystkich wybranych produktów i kwoty do zapłaty
  2. Dowodu zakupu w postaci rachunku, faktury VAT lub faktury pro-forma
 7. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i koniczne do prawidłowego korzystania z zasobów Platformy.

 

§4 ZAKŁADANIE KONTA

 1. Celem założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Email
  2. Hasło
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe
 3. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta oraz uzupełnić niezbędne dane, m.in.:
  1. Adres dostawy ( Nazwa, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj)
  2. Imię i Nazwisko
 4. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać następujące czynności, z czego część
  z nich może być powtarzana na różnych etapach procesu zakupowego:
  1. Zalogowanie się do Konta (opcjonalnie)
  2. Dodanie Produktu do Koszyka
  3. Wybór rodzaju i miejsca Dostawy
  4. Wybór rodzaju płatności
  5. Wykorzystanie kuponu rabatowego (opcjonalnie)
  6. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie „Zamawiam”
 2. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie maksymalnie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym The Herrings.
 3. Klient ma możliwość wyboru dowolnej z dostępnych metod Dostawy, którymi są:
  1. Przesyłka kurierska
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa
  3. Wysyłka Produktów do Paczkomatu
 4. Wysyłka Zamówienia może trwać do 5 dni roboczych, chyba że wskazano inaczej przy Zamówieniu. W razie jakichkolwiek opóźnień The Herrings będzie informować Klienta o statusie jego Zamówienia
 5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i Unii Europejskiej
 6. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0 zł do 14 zł i są zależne od formy dostawy i gabarytu przysyłki
 7. Klient ma możliwość wyboru dowolnej z dostępnych metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze (pobranie)
  2. Płatność przelewem na konto wskazane przy zamówieniu
  3. Płatność za pomocą: Płatności BLIK, karty płatniczej lub przelewu elektronicznego dokonywanego poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
 8. Szczegółowe informacje na temat kosztów i metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu

 

§6 ZWROTY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Klient może złożyć pisząc na email orders@herrings.pl
 4. The Herrings niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uznaje się ją za niezawartą.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Klient
 8. The Herrings nie ingeruje w wybrany przez Klienta rodzaj wysyłki, jednak musi ona posiadać taki standard, aby wysyłany produkt nie uległ uszkodzeniu.
 9. The Herrings niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego przez Klienta towaru zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, THE HERRINGS nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. The Herrings dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§7 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Usługodawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja producenta, informacja o niej, będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie i dalsze postępowanie jest warunkowane zasadami ustalonymi przez producenta.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na orders@herrings.pl.
 4. W reklamacji należy zawrzeć: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres rejestrowy The Herrings.

§8 NEWSLETTER THE HERRINGS

 1. Usługa Newsletter The Herrings służy do informowania Klientów o nowościach i aktualnościach dotyczących działalności The Herrings oraz oferowanych przez nią produktach i usługach. Użytkownik otrzymuje te informacje za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na udostępniony w tym celu przez niego adres poczty elektronicznej
 2. Zapis do Newslettera The Herrings jest całkowicie dobrowolny i następuje po uzupełnieniu i wysłaniu właściwego formularza dostępnego na stronie bysota.com
 3. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest osobą pełnoletnią, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. akceptuje niniejszy Regulamin
 4. Użytkownik ma możliwość wypisania się z Newslettera na dwa sposoby:
  1. Klikając „Unsubscribe” w mailu przychodzącym od The Herrings
  2. Pisząc na office@herrings.pl
 5. W ramach świadczenia usługi obowiązują wszelkie prawa i zapisy określone w niniejszym regulaminie oraz polityce prywatności The Herrings.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem The Herrings deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://herrings.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl